Thomas Farstad tar over som ny leder av styret i Nofima etter mangeårig styreleder Olav Fjell. Farstad ble valgt på generalforsamlingen torsdag 9. juni.

Sist oppdatert

Publisert

Morgan Lillegård  

Les på engelsk

Nofimas nye styreleder har bred erfaring fra både havbruk og fiskeri. Fram til 2010 hadde han en rekke sentrale stillinger i Mowi og jobbet med oppdrett og annen aktivitet i Norge, Canada, Skottland, Irland og Asia. Fra 2010 ledet han Aker Seafoods før han fikk ansvaret for Norway Seafoods i 2012.

Mot slutten av 2017 tok Farstad over som administrerende direktør i Milarex, et internasjonalt selskap for foredling av laks.

Farstad har også erfaring fra styrearbeid og har blant annet vært styreleder for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) i fire år. Etter to år i styret i Nofima er han nå valgt som styreleder for de to kommende årene.

– Nofima er viktig for matproduksjon frå sjø og land, både i Norge og internasjonalt. Eg ser fram til å arbeide saman med styret og leiinga i selskapet. Nofima skal også i framtida vere ein viktig leverandør av kunnskap og forsking knytt til berekraftig mat både i nasjonale og globale matsystem, sier den nyvalgte styrelederen.

På generalforsamlingen ble Eirik Selmer-Olsen valgt som nestleder mens de andre i styret er Tine Anette Grytnes Laskerud, Edel Storelvmo og Marianne Synnes Emblemsvåg.

De ansatte er representert ved Cathrine Finne Kure, Gøril Voldnes og Bjørn Tore Rotabakk.

Kontaktperson