Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Reidun Lilleholt Kraugerud

Jeg har ansvar for forskningskommunikasjon innen akvakultur i Nofima. Noe av det jeg gjør er å skrive nyhetssaker om forskningen, tipse pressen om saker, og å planlegge og gjennomføre det kommunikasjonsfaglige rundt aktiviteter vi har.
Jeg er også kommunikasjonsleder for CtrlAQUA, et senter for forskningsdrevet innovasjon som Nofima er vertskap for innen lukkede anlegg. På konferanser holder jeg meg faglig orientert om det siste innen kommunikasjon og fiskeoppdrett.
Av utdanning er jeg Cand. agric i akvakultur ved Universitetet for miljø- og biovitenskap fra 2003, og jeg har tatt fag i kommunikasjonsledelse ved BI og tekstforfatting ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Reidun Lilleholt har 22 andre publikasjoner i Cristin:

Bjørkvold, Tuva; 2015: Lesekroken 1-4/2015

Bjørkvold, Tuva; 2015: Nysgjerrigper i fremtidens skole

Bjørkvold, Tuva; 2014: Forskning på Nysgjerrigper-forskning

Bjørkvold, Tuva; 2014: Lesekroken 1-4, 2014

Skjelbred, Dagrun; Bjørkvold, Tuva; 2014: Tekst og tekstkyndighet

Bjørkvold, Tuva; 2013: Lesekroken 1-4 2013

Bjørkvold, Tuva; 2011: Hvordan kan arbeid med Nysgjerrigpermetoden gjøre at elevene på barnetrinnet produserer autentiske tekster?

Bjørkvold, Tuva; 2011: Hvordan kan arbeid med Nysgjerrigpermetoden utvikle tverrfaglig sjangerbevissthet?

Bjørkvold, Tuva; 2011: Kan Nysgjerrigpermetoden medvirke til at opplæringa kan opne dører mot verda og framtida?

Bjørkvold, Tuva; 2011: Lesekroken 1 2011

Bjørkvold, Tuva; 2011: Lesekroken 2

Bjørkvold, Tuva; 2011: Lesekroken 3

Bjørkvold, Tuva; 2011: Nysgjerrigper - en motor for motivasjon

Bjørkvold, Tuva; 2011: "Show, dont't tell" tilpasset lærerutdanning

Bjørkvold, Tuva; 2011: Tilpasset opplæring - uten å knekke ryggen

Bjørkvold, Tuva; 2010: HTO Helhetlig tilpasset opplæring

Bjørkvold, Tuva; 2010: Nysgjerrigper - hvordan få frem forskeren i eleven

Gedde-Dahl, Trine; Smestad, Bjørn; Bjørkvold, Tuva; Lossius, Magni Elen Hope; Traavik, Hilde; Torkildsen, Svein H.; 2010: Å kunne regne i norskMateriell til etterutdanningskurs

Bjørkvold, Tuva; Holm, Dagny; Løkken, Bjørg; 2008: Zeppelin 7 Lærerveiledning

Bjørkvold, Tuva; Holm, Dagny; Løkken, Bjørg; 2008: Zeppelin 7 arbeidsbok språk

Bjørkvold, Tuva; Holm, Dagny; Løkken, Bjørg; 2008: Zeppelin 7 språkbok

Bjørkvold, Tuva; 2003: Boller og brøk - kjøkkenet som nøkkel til kunnskap