Jeg jobber som forsker ved avdeling for Marin Bioteknologi hos Nofima.

Mine forskningsinterresser dreier seg rundt utnyttelse av gamle og nye marine ressurser, restråstoff og sidestrømmer fra ulike prosesser. Jeg har også interesse for teknologi, prosessering og analyse av fettstoff.

Jeg har en doktorgrad innen marin bioteknologi fra UiT Norges arktiske universitet, der jeg jobbet med oljen fra en omega-3-rik mikroalge dyrket på CO2 fra et smelteverk. Jeg har også jobbet som laboratorieleder hos en produsent av fiskeoljekonsentrater.

+47 934 18 611

+47 77 62 90 60

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin