Gå til hovedinnhold

Jeg jobber som administrasjonskoordinator i avdeling Råvare og prosess. Mine arbeidsoppgaver består blant annet i å bistå avdelingen med oppfølging av prosjektavtaler, kontrakter, kvalitetssikring av rapporter, organisere og tilrettelegging av møter, samlinger, kurs og konferanser – samt generell bistand til avdelingen med administrativ støtte.

Jeg har tidligere arbeidet som konsulent i Den norske legeforening/avd. jus og arbeidsliv. Har også mange års erfaring som advokatsekretær/lederassistent. Jeg har også bistått med administrativ støtte til Studenttinget ved NMBU.

Jeg har vært ansatt i Nofima siden høsten 2022.