Jeg arbeider som HR-rådgiver. Jeg kan bistå med blant annet ansettelser og rekruttering, lederstøtte, lov- og avtaleverk medbestemmelse og forhandlinger.

Jeg kan bistå i spørsmål vedrørende sykefravær, ferie og permisjoner, forsikringer og pensjon.

+47 958 20 414

+47 64 97 01 10

E-post

Ås

Administrasjon