Gå til hovedinnhold

Jeg arbeider som HR-rådgiver. Jeg kan bistå med blant annet ansettelser og rekruttering, lederstøtte, personalforhold, lov- og avtaleverk som arbeidsgiver, medbestemmelse og forhandlinger, personalportalen og personalinformasjon. Jeg kan bistå i spørsmål vedrørende sykefravær, ferie og permisjoner, forsikringer og pensjon.