Jeg jobber som administrasjonskoordinator i Kommunikasjonsavdelingen, og jobber blant annet med:
– resepsjon og sentralbord
– registreringer i Cristin (Current Research Informations System In Norway) og Penneo
– tilrettelegging for messer, møter, etc.
– administrative oppgaver
– bestille rekvisita

+47 934 98 492

+47 64 97 02 55

E-post

Ås

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin