Jeg arbeider som kvalitets- og HMS-koordinator i Nofima. Dette innebærer arbeid med utvikling, oppfølging og vedlikehold av kvalitetssystemet, i tillegg til arbeid med interne revisjoner. Jeg arbeider også med risikovurderinger og andre oppgaver relatert til HR / HMS, som bedriftshelsetjeneste, AMU, arbeidshelseundersøkelser og verneorganisasjonen. .

+47 977 90 645

+47 64 97 02 72

E-post

Ås

Administrasjon