I Nofima jobber jeg på Biolab i Bergen, med forskjellige analyser av diverse produkter som kommer vår vei.

Jeg har bakgrunn og 15 års erfaring som forskningstekniker/dyretekniker på UiB. Der har jeg blant annet jobbet med stell av forskningsdyr, laget fôr til forsøk og assistert forskere.

Før Nofima har jeg jobbet 10 år i et biopharmafirma basert i Bergen, der jeg har vært labtekniker/dyretekniker med ansvar for dyreforsøk fra A til Å, samt jobbet videre med prøver på labben etter endt forsøk.

+47 476 77 387

E-post

Bergen

BioLab