Gå til hovedinnhold

Jeg arbeider som HR-rådgiver. Jeg kan bistå med blant annet ansettelser og rekruttering, lederstøtte, leder-/medarbeiderutvikling, personalforhold, lov- og avtaleverk, medbestemmelse og forhandlinger, personalportalen og personalinformasjon. Jeg kan bistå i spørsmål vedrørende sykefravær, ferie, permisjoner, forsikringer og pensjon.