Som IT-leder er det mitt ansvar å lede arbeidet med en sikker og effektiv drift av Nofimas IT-løsninger.

IT avdelingen leverer tjenester innenfor IT sikkerhet, infrastruktur, brukerutstyr, digitalisering, opplæring og IT støtte. Sammen med medarbeidere på IT-avdelingen skal vi sikre at ansatte i Nofima har gode og riktige IT verktøy.

Jeg har bred erfaring som leder innen IKT funksjonen og som leder for større team innen konsulentbransjen, bl.a. Fredrikstad Energi konsernet, Fujitsu og Canon Norge.

+47 901 45 312

+47 64 97 04 00

E-post

Ås

Administrasjon