Rapport

Forbrukeres holdninger til norske grønnsaker - Rapport fra fokusgrupper vedrørende opprinnelse, dyrkingssystem, pris og kvalitet

Granli, Britt Signe; Øvsthus, Ingunn; Seljåsen, Randi; Ueland, Øydis

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Bioforsk

Utgave: 79

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-17-00943-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST