Rapport

Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold

Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: SINTEF Fiskeri og Havbruk AS

Antall sider: 23

Open Access: none