Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-608-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn

Serier : Nofima rapportserie 29/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten beskriver hendelsesforløpet og beredskapen i forbindelse med giftalgeangrepet i Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden våren 2019: hva skjedde, hva ble gjort, hva fungerte og hva fungerte ikke. Rapporten belyser også håndteringen av situasjonen da den oppsto relatert til internkommunikasjon, handlingsrom, disponible ressurser i beredskapen, samt dialog med forvaltning og håndtering av media. I denne studien er det gjennomført intervju med oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø. Hovedfunnet er at krisehåndteringen og samarbeidet mellom oppdrettere, forvaltning, leverandører og forskningsmiljøer var meget god. Informantene påpekte at det er noen forbedringspunkter for å være bedre rustet ved en ny algeoppblomstring med et slikt omfang. Rapporten avsluttes med anbefalinger/oppfølging av algeberedskap.

Kontaktpersoner: