Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-585-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nygaard, Halvor; Lie, Kari Magnussen

Serier : Nofima rapportserie 8/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Laboratoriet har gjennomført intern validering av PCR-metoder for påvisning av Salmonella og Listeria monocytogenes. Metodene benytter instrumentet Roche LightCycler96 Real Time PCR Cycler og kits for DNA preparering og deteksjon fra Biotecon Diagnostics GmbH. Salmonella PCR-metode viste fullt samsvar med referansemetode NMKL-71 ved analyse av prøver med kjent innhold av målorganismen (100 % relativ nøyaktighet, -sensitivitet og -spesifisitet). Metodens deteksjonsgrense ble bestemt til 1-10 Salmonella. Listeria monocytogenes PCR-metode ga et falskt negativt resultat sammenlignet med referansemetode «Oxoid Listeria Precis» ved analyse av 30 prøver med kjent innhold av målorganismen (97 % relativ nøyaktighet, 93 % relativ sensitivitet og 100 % relativ spesifisitet). Den falske negative analysen kunne identifiseres som mulig positiv ved visuell kontroll av fluorescenskurve og bekreftes som positiv ved konfirmering. Metodens deteksjonsgrense ble bestemt til 1-10 Listeria monocytogenes. Begge metodene ga rett resultat for alle prøver i SLP arrangert av Statens Livsmedelsverk, januar 2019. De nye PCR-metodene ble vurdert som hensiktsmessige i forhold til laboratoriets behov. Metodenes måleusikkerhet (nøyaktighet, sensitivitet, spesifisitet og deteksjonsgrense) vurderes som tilfredsstillende.