Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-583-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Øines, Sigurd

Serier : Nofima rapportserie 6/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en relativt ny art langs kysten i Sør-Norge. Den utgjør en trussel for mange arter i strandsonen og den har et enormt spredningspotensiale. Miljødirektoratet har laget en handlingsplan for å hindre ytterligere spredning. Nofima og Havforskningsinstituttet har utarbeidet en strategiplan for kommersiell utnyttelse. I følge strategiplanen må det tas ut minst 25 000 tonn skjell årlig for å hindre spredning. Dette utgjør cirka 5000 tonn renset skjellmat som kan anvendes til ulike produkter. Nofima har gjennomført en serie forsøk som kan bidra til å øke kunnskapen om viktige prosesstrinn der norsk stillehavsøsters er benyttet som råstoff. Det er gjennomført forsøk med kjølelagring av skjell, frysing av hele skjell og renset skjellmat, varmebehandling, høytrykksbehandling, mikrobiologisk holdbarhet og utvikling av noen bearbeidede produkter med stillehavsøsters som viktig ingrediens. Viktige kvalitetspara-metere som væskeslipp, konsistens/tekstur og sensoriske egenskaper er undersøkt.