Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valérie Lengard; Hersleth, Margrethe

Antall sider : 30

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Barndommen er en spennende livsfase der mye skal læres og erfares, og grunnleggende kunnskap etableres. En god barndom bør inkludere riktig ernæring slik at barnekroppen får utvikle seg, og være både sunn og frisk. Barnehjernen skal også utvikle seg optimalt. Det er i denne livsfasen grunnlaget for våre fremtidige matpreferanser og matvaner dannes. Forskningsprosjektet Barn og matpreferanser i lys av den norske smaken (Barn & Smak) har samlet tre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, fem industripartnere og en næringsklynge for å belyse utviklingen i smakssanser og matpreferanser hos norske barn mellom 4-8 år. I tillegg har prosjektet, gjennom ulike studier, testet ca. 600 barn i samarbeid med 27 barnehager og skoler. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og arbeidet pågikk i tre år fra 2014-2017. Denne guiden er en leveranse i prosjektet. Formålet med smaksguiden er å dele kunnskapen som ble etablert, både fra litteraturen og gjennom prosjektets egne studier. Målgruppen for smaksguiden er alle som har ansvar for planlegging, produksjon, tilberedning og/eller servering av mat til barn. Dette inkluderer barnehager, skoler, norske matprodusenter og relevante myndigheter. Forhåpentligvis vil også foresatte ha nytte av guiden.

Kontaktpersoner: