Nofima rapportserie

Validering av Foss Kjeltec 8400

Wang-Andersen, Jarle

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2018

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-558-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det ble utført en validering av det nye instrumentet Foss Kjeltec 8400 for analyse av nitrogen/råprotein som brukes til metodene A01 Kjeldahl Råprotein og A20 Vannløselig råprotein. Dette er en ny modell med samme måleprinsipp, og erstatter det forrige instrumentet av Foss Kjeltec 8400. Instrumentet er vurdert og godkjent med gyldighetsdato f.o.m. 30.08.18.