Rapport

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais GA21 Syngenta Seeds S.A.S. (EFSA/GMO/UK/2008/60. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Mikalsen, Arne; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Stabbetorp, Odd Egil; Vikse, Rose

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2010:12

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8082-394-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST
OMTALE