Rapport

Miljørisikovurdering genmodifisert mais MON 89034 x NK603 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2009/72). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Stabbetorp, Odd Egil; Vikse, Rose

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2010:11

Antall sider: 69

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8082-391-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV