Rapport

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyahybrid MON 87701 x MON 89788 Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2009/73). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Mikalsen, Arne; Meadow, Richard; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2010:10

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8082-405-9

Open Access: green

Lenker:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV