Rapport

Foreløpig helserisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/BE/2010/79). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2010:34

Antall sider: 39

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-007-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV