Rapport

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais DAS-40278-9 fra Dow AgroSciences LLC (EFSA/GMO/NL/2010/89). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Gifstad, Trond; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2011:16

Antall sider: 40

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-032-7

Open Access: green

Lenker:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV