Rapport

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87708 fra Monsanto Company (EFSA/GMO/NL/2011/93). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2011:18

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-033-4

Open Access: green

Lenker:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV