Rapport

Helserisikovurdering av Cry-proteiners adjuvanseffekter.. Uttalelse fra Faggruppen for Genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Løvik, Martinus; Brandtzæg, Per; Nielsen, Kaare Magne; Holck, Askild Lorentz; Finne, Merethe Aasmo; Haraldsen, Terje; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2012:15

Antall sider: 29

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-055-6

Open Access: green

Lenker:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV