Rapport

Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x GA21 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (EFSA/GMO/UK/2007/49)

Nerland, Audun Helge; Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sipinen, Ville Erling; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Junttila, Olavi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2013:46

Antall sider: 30

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-083-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV