Rapport

Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2007/50). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kåre Nolde; Sipinen, Ville Erling; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Utgave: 2013:15

Antall sider: 33

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-084-6

Open Access: green

Lenker:
OMTALE
FULLTEKST
ARKIV