Rapport

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid 1507 x 59122 x MON810 x NK603, samt alle sub-kombinasjoner av linje 1507, 59122, MON810 og NK603 (EFSA/GMO/NL/2011/92). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Andreassen, Åshild Kristine; Bernhoft, Aksel; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kåre Nolde; Sanden, Monica; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose; Nerland, Audun Helge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Utgave: 2012:17

Antall sider: 75

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-056-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV