Rapport

Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 x GA21 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2008/56). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Nerland, Audun Helge; Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sipinen, Ville Erling; Vikse, Rose; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2013:14

Antall sider: 37

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-085-3

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
OMTALE
FULLTEKST