Rapport

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert mais MON 863 til import, prosessering og fôr under EU-direktiv 2001/18 (Notifikasjon C/DE/02/9). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose; Sanden, Monica; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sipinen, Ville Erling; Junttila, Olavi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2013:41

Antall sider: 31

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-111-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV