Rapport

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25 fra Bayer CropScience (C/F/95/12/07). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Vikse, Rose

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2014:10

Antall sider: 50

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-146-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV