Rapport

Endelig helse og miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid MON 863 x NK 603. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Andreassen, Åshild Kristine; Brandtzæg, Per; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Vikse, Rose

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Utgave: 2016: 19

Antall sider: 52

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-209-3

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST
OMTALE