Nofima rapportserie

Hygienisk produksjon, desinfeksjon og transport av rogn og melke fra rognkjeks

Lein, Ingrid; Bundgaard, Dag Egil; Gjerde, Bjarne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 16/2017

Antall sider: 26

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-512-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

I prosjektet har en undersøkt effekt av standard stryking av rogn og melke, og kirurgisk uttak av gonader med hensyn til generelt bakterietall, og kjente patogener hos rognkjeks. Det ble ikke funnet store forskjeller mellom de to metodene, men det må understrekes at antall undersøkt fisk var lavt. Rogn ble gitt standardisert sjokk på ulike tider etter befruktning, og det ble vist at rogna er mest følsom den første uka etter befruktning, og i siste periode fram mot klekking. Det ble gjort forsøk med simulert seks timer transport på ulike tidspunkt etter befruktning. Rogna ble pakket tørt i transportkasser for laks med overrisling av vann fra våt sjøis. Rogna tålte transporten en dag etter klekking befruktning, deretter var den mer følsom fram mot øyerognstadiet, og i siste periode fram mot klekking. Resultatene viser at rogna kan transporteres fuktig uten vann, og at temperaturen holder seg stabil under transporten. Det ble gjort en serie desinfeksjonsforsøk. To midler, Ovadine (jod) og glutaraldehyd ble testet under befruktning, like etter befruktning, og ved øyerognstadiet. Metodene som ble testet ga ikke tilfredsstillende resultat under og like etter befruktning, men tyder på at desinfisering av øyerogn gir økt klekkeprosent.