Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-452-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg

Serier : Nofima rapportserie 56/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter. Lingalaks AS er en familiebedrift lokalisert i Kvam kommune i Hordaland. Selskapet produserer vel 11 000 tonn laks og ørret og hadde i 2015 driftsinntekter på 477 millioner Nkr. Driftsresultatet er på vel 100 millioner kroner i 2015. Verdiskapingen økte med 26,8 % fra 2014 og var på 174 millioner i 2015. Dette utgjør 4,5 millioner per årsverk, som er en økning på 8,3 % fra 2014. Verdiskapingen per konsesjon er vel 19 millioner kroner i 2015. Leverandørinnkjøpene for 2015 er på 397 millioner kroner i drift og investeringer, hvorav 60 % av innkjøpene kommer fra kategorien Industri, herunder står fôrinnkjøp for 178 millioner kroner. Lingalaks AS sysselsetter 39 årsverk.

Kontaktpersoner: