Nofima rapportserie

Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet

Holm, Petter; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2016

Antall sider: 31

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-382-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV