Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-368-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lein, Ingrid

Serier : Nofima rapportserie 12/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektet er en videreføring av aktiviteter på rognproduksjon av berggylt som ble startet i FHF-prosjektet LeppeProd (2011-2013). Målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten var å bidra til en effektiv og forutsigbar produksjon av kvalitetsrogn. Vi ønsket å utvikle en metode for induksjon og synkronisering av gyting hos berggylt ved hormonbehandling (GnRH). Planen var at vi i prosjektet skulle ferdigstille en metode for å eliminere limlaget som danner seg rundt eggene i kontakt med sjøvann. Dette gir mer fleksible inkubering av rogn, og mer effektiv desinfisering. Vi skulle også klarlegge hvor mange spermier/egg som er nødvendig for å oppnå god befruktning hos berggylt, hvor lenge fortynnet melke kan kjølelagres før befruktningsevnen reduseres, og om melke fra berggylt er egnet for cryopreservering. Stamfisk fanget i 2011 ga dessverre rogn av dårlig kvalitet i 2014. Fisken ble slaktet høsten 2014, og ny stamfisk ble tatt inn i 2015. Fisken var fanget på samme sted og tid som i 2011, og transportert og behandling etter mottak foregikk også som i 2011. Til tross for dette var det liten eller ingen gyting hos hunfisken og hanfisken produserte små volum melke med lav tetthet av spermier. Vi antar dette skyldes at fisken modnet sent på grunn av uvanlig lave sjøtemperaturer. Vi vet fra andre arter at modning hos villfanget stamfisk kan stoppe opp på grunn av stress dersom fisken tas inn for tidlig, noe som kan ha skjedd i 2015. På grunn av disse problemene var det ikke mulig å gjennomføre de planlagte aktivitetene, og i enighet med FHF ble prosjektet avsluttet ved årsskiftet 2015/2016.

Kontaktpersoner: