Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-410-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; Tanase, Cristina

Serier : Nofima rapportserie 34/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. På oppdrag av FHF gjennomførte Nofima, Lerøy, Marine Harvest og Philips Lighting et prosjekt (FHF 901044) for å klarlegge årsaker til mulige avvik mellom rapportert og virkelig antall lus. Det ble foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag fra februar-april 2015. Det ble talt 20 fisk/merd i tre merder/lokalitet og telling. Samme fisk ble talt på tre ulike måter: 1) standard telling på båt ved merden uten kunstig lys 2) i en lyskasse med to valgfrie bølgelengder og intensiteter 3) under lupelampe. Det var ikke systematiske forskjeller i antall lus per fisk mellom de tre tellemetodene. Lysboksen ga dårlig arbeidsstilling, lyset ble oppfattet som ubehagelig, og lysintensiteten var for lav. Det er svært viktig at lus som faller av i bedøvelseskaret registreres og rapporteres. Manglende sammenheng mellom lysforhold og lusetall i dette forsøket samsvarer ikke med og ikke med tellernes subjektive mening om hvor viktig lyset er for tellingen og tidligere funn hos Nofima. Det bør derfor gjennomføres et kontrollert forsøk hvor en undersøker effekt av lysintensitet, tilleggslys og type tilleggslys (fast arbeidslys, hodelykt) på telleresultatene.

Kontaktpersoner: