Nofima rapportserie

Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 13/2016

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-344-2

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det har vært lansert ønsker fra havbruksnæringen om å utvikle et årlig barometer eller en tilstandsrapportering, som gir en bredere og mer helhetlig forståelse av havbruksnæringens nasjonale bærekraftsutvikling og effekt på miljø og samfunn. I den forbindelse er det gjennomført et forprosjekt, der målet har vært å klargjøre rammer for et førstegenerasjons bærekraftsbarometer. Dette barometeret skal inkluderer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.