Nofima rapportserie

Markedsbasert sporing i laksenæringa. Sammendrag fase 1, fase 2 og fase 3

Robertsen, Roy

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 11/2015

Antall sider: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-274-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar datafangst, sporing og dokumentasjon i lakse- og hvitfisknæringen, og som kan nåes av kunder globalt. maks 200 ord til bruk for publisering på nett. Ved behov for et mer utfyllende sammendrag bruk kapittel 1.