Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-272-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer

Serier : Nofima rapportserie 10/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar datafangst, sporing og dokumentasjon i lakse- og hvitfisknæringen, og som kan nåes av kunder globalt. Vi har gjennomført Fase 3 av prosjekt Markedsbasert sporing i laksenæringen. Prosjektet har i denne fasen hatt fokus på konsernsporing og utadrettet aktivitet mot grossister og handelsledd. Det har også vært utviklet funksjonalitet for å tilfredsstille kravene i NS 9405:2014 - Fisk og fiskevarer - Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer.

Kontaktpersoner: