Nofima rapportserie

Rapport/Report 39/2015 – norsk sammendrag

Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 39/2015

Antall sider: 42

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-332-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Biogene aminer dannes ved mikrobiell dekarboksylering av aminosyrer og representerer en betydelig toksikologisk fare i enkelte matvarer.

Denne metoden er ment for kvantifisering av histamin, cadaverin og putrescin i krillmel ned til 10 mg/kg, som ble bestemt til en fornuftig kvantifiseringsgrense. Metoden benytter væskekromatografi med OPA (o-ftaldialdehyd) som derivatiseringsreagens etterfulgt av fluorescensdeteksjon. Gjenvinningsforsøk viste at gjenvinningen av aminene er god, mellom 88 og 108 %, for alle konsentrasjonsnivåer (rundt 2,40-120 mg/kg). Metoden passer til formålet.

Denne rapporten er en fortsettelse av Nofima-rapport 15/2015 «Histamin i fisk: Væskekromatografisk bestemmelse med post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon», og noen kapitler er tilsvarende som i rapport 15/2015.