Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-328-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Jessen, Flemming; Skåra, Torstein

Serier : Nofima rapportserie 37/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Forsøksresultater fra tidligere FHF-prosjekter på matjessild har vist at salte- og modningsprosessene er reproduserbare. Det er dog stadig en utfordring å kunne måle enzymaktivitet og modningsgrad, som er to parametre som har vist seg å henge tett sammen. Analysene som er gjennomført i forsøkene, i forbindelse med produksjonen, er imidlertid tidkrevende og omstendelige og derfor dårlig egnet til industrielle formål. Det er derfor et industrielt behov for en enklere metode. Denne rapporten bygger på arbeidet som er beskrevet i tidligere rapporter. Den beskriver identifikasjonen av mulige modnings-indikator-proteiner, og tar utgangspunkt i de forsøk med filetering av delvis modnet matjessild, som ble gjennomført i 2014.

Kontaktpersoner: