Publisert 2003

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-521-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rånes, Stein Arne

Serier : Nofima rapportserie 11/2013

År : 2003

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Moderne ressursforvaltning innen fiskeriene har som sin overordnede oppgave å avpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Et av de mest sentrale tiltakene som anvendes til dette formålet i norsk fiskeriforvaltning er ulike former for spesielle kvoteordninger (Enhetskvoter), som fastsettes med hjemmel i Saltvannsfiskeloven § 5a. I denne rapporten blir det gjort rede for de ulike ordninger som har blitt, eller er foreslått, iverksatt for de ulike flåtegruppene i de norske fiskerier.