Nofima rapportserie

Status og veivalg for norsk rekenæring

Bjørklund, Oddrun; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 18/2005

Antall sider: 66

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-568-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten beskriver status for rekenæringen i Norge. Rapporten inkluderer status på ressurssiden, flåtesiden, industrisiden og i markedene. Tallene i rapporten er hovedsakelig fra 2004.
Rapporten drøfter også mulige veivalg for norsk rekenæring, og her fokuseres det på markedsmulighetene i nye markeder og innenfor nye markedssegment. I tillegg pekes det på produktutvikling som en mulig strategi.
I forbindelse med prosjektet har tre rekebedrifter blitt intervjuet.