Publisert 2005

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-568-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bjørklund, Oddrun; Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 18/2005

År : 2005

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten beskriver status for rekenæringen i Norge. Rapporten inkluderer status på ressurssiden, flåtesiden, industrisiden og i markedene. Tallene i rapporten er hovedsakelig fra 2004. Rapporten drøfter også mulige veivalg for norsk rekenæring, og her fokuseres det på markedsmulighetene i nye markeder og innenfor nye markedssegment. I tillegg pekes det på produktutvikling som en mulig strategi. I forbindelse med prosjektet har tre rekebedrifter blitt intervjuet.

Kontaktpersoner: