Publisert 2005

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-564-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sæther, Bjørn-Steinar

Serier : Nofima rapportserie 14/2005

År : 2005

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Intensiv årstidsuavhengig produksjon av torsk innebærer produksjon ved høye temperaturer i landanlegg før overføring til merder i sjøen. Fisken vil bli utsatt for et fall i vanntemperatur ved overføring til sjø i den kaldeste perioden på vinteren. Innledende forsøk viste at settefisk (25 til 90 gram) har en relativt høy toleranse for temperaturfall fra området 8-16ºC til området 1-3ºC, målt 24 timer etter temperaturendringen. Forsøkene ble fulgt opp i en studie av effekter av lav temperatur over en periode på 4 måneder. Resultatene herfra viser at effektene observert i tidligere forsøk vedvarte over tid, men var begrenset til ca. 4 uker. Tilveksten i perioden like etter overføring til kaldt vann (3ºC) var påvirket av vanntemperaturen fisken gikk under i perioden forut for temperaturendringen, ved at gruppene som var tilvent høy temperatur vokste dårligere enn fisken som var tilvent lavere temperatur. Denne effekter var borte etter åtte uker, og vektforskjellene som oppstod under perioden med ulik temperatur var borte ved forsøksslutt. Overføring til 1ºC viste generelt samme resultater, men det tok lengre tid for gruppen akklimert til 14ºC å tilpasse seg den nye temperaturen. Langtidsstudiet bekrefter dermed resultatene fra studier av akutte effekter; Torsk i settefiskfasen har relativt høy toleranse for temperaturfall men tilveksten etterpå påvirkes midlertidig av akklimeringstemperaturen. Intensiv produksjon i tidlige livsstadier kan dermed føre til redusert tilvekst i en periode etter utsett i sjø.

Kontaktpersoner: