Publisert 2006

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-594-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Midling, Kjell Øyvind; Koren, Christian; Sæther, Bjørn-Steinar

Serier : Nofima rapportserie 18/2006

År : 2006

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hos torsk som fanges på større dype enn 50 meter vil normalt all torsk ha punktert svømmeblære. Sammen med generell utmattelse krever skaden restitusjon av fysiologisk stress og opprettelse av normale funksjoner i svømmeblæren. I denne studien ble 80 torsk, ved ulik tid etter fangst ( 1 time, 1 døgn, 3 døgn og 16 døgn), undersøkt i forhold til hull i svømmeblæren (plassering, antall og størrelse), hvordan blærens forskjellige deler fungerer i forbindelse med skaden og hvordan blærens styrke og funksjonalitet endres over tid. Hovedfunnene er at ovalhinnen som dekker svømmeblærens innside fungerer som reparasjons-hinne over hullet der blæren er punktert. Blærens funksjon vil på denne måte gjenopprettes svært kort tid etter punktering, kanskje så kort som sekunder. Blærens styrke øker med tid og små hull, som forventet, raskere enn store. Det er moderate blødninger forbundet med punkteringen og punktering av svømmeblære hos torsk synes ikke å ha stor effekt på torskens velferd. I tillegg til blærens styrke etter punktering er posisjon og størrelse på hull beskrevet, blødninger under bukhinnen og residualluft målt.

Kontaktpersoner: