Publisert 2006

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-583-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 9/2006

År : 2006

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten oppsummerer utviklingen i landingene av fersk og frosset torsk, hyse og sei fra den norske fiskeflåten over 21 meter de siste tre årene. For torsk falt andelen som leveres fersk fra fartøy over 21 meter med ett prosentpoeng i perioden. Etter som flåten over 21 meter økte sin andel av fangsten falt likevel andelen som ble landet fersk fra 71 til 67 prosent for torskefisket sett under ett. For hyse var andelen uendret for flåten over 21 meter, mens andelen som landes fersk fra alle fartøy falt fra 54 til 52 prosent. Størst reduksjon i landingene av ferskt råstoff var det i fisket etter sei. For flåten over 21 meter falt andelen om ble landet fersk eller levende fra 48 til 38 prosent. For seifisket sett under ett falt dermed andelen landet ferskt fra 59 til 48 prosent. For torsk reduseres andelen som leveres fersk fra havfiskeflåten fra 26 til 20 prosent. For trålere med torsketrålkonsesjon som det er knyttet leveringsplikt til falt andelen som ble levert fersk fra 52 prosent til 41 prosent.

Kontaktpersoner: