Nofima rapportserie

Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering

Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 7/2006

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-581-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV