Nofima rapportserie

Validering av ny destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen

Hovde, Gunnhild

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 17/2015

Antall sider: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-286-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det ble utført en validering av ny Kjeldahl destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen (A 05). Den nye enheten erstatter en gammel, og det er ingen endringer i metodens prinsipp. Instrumentet er godkjent med gyldighetsdato fra 13. april 2015.