Nofima rapportserie

Totalutnyttelse av marint restråstoff - Utnyttelse av lever fra oppdrettstorsk til konsum

Carlehøg, Mats; Eilertsen, Guro; Akse, Leif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 3/2006

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-576-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I kjølvannet av en mer intensiv produksjon av oppdrettstorsk vil et interessant biprodukt være lever. I dette forsøket er den sensoriske og kjemiske kvaliteten av torskelever fra villfanget torsk og oppdrettstorsk sammenlignet i tre uttak; vår, sommer og høst. Den sensoriske analysen ble utført på hermetisert lever og de kjemiske analysene på fersk lever.
Resultatene fra de sensoriske analysene viste få forskjeller mellom lever fra vill torsk sammenlignet med lever fra oppdrettstorsk. Generelt kan en med andre ord si at spisekvaliteten av hermetisert lever fra villfanget torsk og oppdrettstorsk er lik.
Utfra resultatene av de kjemiske analysene vil det å spise lever fra oppdrettstorsk ha lik eller bedre helseeffekt i forhold til de helsebringende umettede fettsyrene.