Gå til hovedinnhold

Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : SINTEF Energi AS

Publikasjonstype : Rapport

Bidragsytere : Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn I

Serier : SINTEF Energi. Rapport TR A7470

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektet ble gjennomført som felles arbeid mellom SINTEF Fiskeri- og
Havbruk, SINTEF Energi AS og NOFIMA i tett samarbeid med FHF og
styringsgruppen.
Optimalisering av slakteprosessen i lakseindustrien er en sammensatt
operasjon av trenging, pumping og avliving uten at fisken er utsatt for høy
aktivitet- eller stressbelastning og en rask nedkjøling. Anbefalinger for en
mer automatisert slakteprosess med kontrollert stressbelastning er
utarbeidet med hensyn på forbedret produktkvalitet. Forbedringspotensial
av dagens operasjoner, trenging, kjøling og utblødning er evaluert. Det er
utarbeidet forslag til videre oppfølging av prosjektet.

Kontaktpersoner: